black friday 24 - 11 - 2023

sẽ bắt đầu giảm trong

 
 
Hết hàng
1.250.000
Hết hàng
1.400.000
ON STOCK
Hết hàng
1.349.000
1.549.000
Hết hàng
1.250.000
Hết hàng
1.600.000
ON STOCK
Hết hàng

Nendoroid

Nendoroid Hawks

1.700.000
1.350.000

black friday 20 ~ 28- 11 - 2023

sẽ bắt đầu giảm trong

 
 
1.250.000
Hết hàng

Nendoroid

Nendoroid Makima

1.350.000
1.250.000
Hết hàng
1.250.000
Hết hàng
1.350.000
Hết hàng
1.300.000
1.300.000
600.000